NTFK ønsker innspill til Ungdomspolitisk plattform

Nord-Trøndelag Fylkeskommune jobber nå med å lage en Ungdomspolitisk plattform som etter planen skal vedtas i fylkestinget i juni. Bakgrunn for arbeidet er et vedtak som har følgnede ordlyd: «Det skal utvikles en ungdomsplitisk strategi som omfatter alle elementene innenfor fylkeskommunens ungdomssatsinger i alle sektorer». Har DU noen tanker, innspill, ideer som kan være relevant […]