Ung Kulturpris og Ung Mediapris – NTBUR er på jakt etter kandidater

NTBUR er nå på jakt etter gode kandidater til sine to priser «Ung Kulturpris» og «Ung Mediapris». Her kan du lese om kriteriene for prisene: UNG KULTURPRIS 2014 Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (NTBUR) sin kulturpris tildeles en ungdom (person, gruppe el. organisasjon) som ved sin innsats og sitt engasjement synliggjør de positive sidene ved ungdomskulturen […]