Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd blir Trøndelag Barne- og Ungdomsråd

Under forrige ukes årsmøte ble det vedtatt at NTBUR fra 1.1.18 bytter navn til Trøndelag Barne- og Ungdomsråd. Slik lyder vedtaket: «Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd bytter navn til Trøndelag Barne- og ungdomsråd. Forkortelsen vil bli TRØBUR. Dette vil medføre endring i geografisk nedslagsfelt til hele nye Trøndelag. Disse endringene vil være gjeldende fra 01.01.2018.» Dette […]


Nytt styre i NTBUR

Onsdag 1. mars ble årsmøtet i NTBUR 2017 gjennomført. 27 personer fordelt på 14 forskjellige medlemsorganisasjoner deltok. Som vanlig sto valg på programmet og styret består nå av: Maja Sofie Fjellstrom – AUF (leder – gjenvalg) Stine M. Nilsen – 4H NT (gjenvalg) Hilde B. Bach – NT Idrettskrets (ikke på valg) Lars M. Sandlund – NT […]