Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd blir Trøndelag Barne- og Ungdomsråd

Under forrige ukes årsmøte ble det vedtatt at NTBUR fra 1.1.18 bytter navn til Trøndelag Barne- og Ungdomsråd.

Slik lyder vedtaket: «Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd bytter navn til Trøndelag Barne- og ungdomsråd. Forkortelsen vil bli TRØBUR. Dette vil medføre endring i geografisk nedslagsfelt til hele nye Trøndelag. Disse endringene vil være gjeldende fra 01.01.2018.»

Dette vedtaket betyr blant annet at det vil bli gjennomført et ekstraordinært årsmøte i NTBUR høsten 2017 for behandling av nye vedtekter.