Om NTBUR

NTBUR (Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd) har kontorlokaler i 4. etasje på Fylkets Hus, Steinkjer. Her er vi samlokalisert med Kultur og Regional utviklingsavdeling.

Adresse:

Seilmakergt. 2
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 STEINKJER

Telefon: 74 11 51 64
e-post: [email protected] eller [email protected]
Kontaktpersoner:
Line M. Nordkvelle, daglig leder. Mobil: 906 81 600

Maja-Sofie Fjellström, styreleder. Mobil: 954 73 905

Arbeidsfelt:

NTBUR er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Nord Trøndelag. Vi har i dag 43 fylkeslag under vår paraply. Her er politiske, religiøse og mer tradisjonelle barne – og ungdomsorganisasjoner samlet under en fane i kampen om å sette barne- og ungdomspolitiske saker på dagsorden. Hovedarbeidsområdene våres er innenfor feltet frivillighet og kultur.

NTBUR er en viktig samarbeidspart for Ungdommens Kulturmønstring (UKM) og i tillegg så er NTBUR deleier i Ung Tiltakslyst. Fram til utgangen av 2010 jobbet NTBUR aktivt med interreg.prosjektet Rondell samt «Toleranse-prosjektet». NTBUR er nå en del av den nye ungdomssatsingen i Nord-Trøndelag Fylkeskommune og sitter med to av åtte representanter i Ungdomsutvalget som er den nye kjernen i ungdomssatsingen. Den årlige Ungdomskonferansen, Ungdomsrådsamlingen og Tematinget har Ungdomsutvalget nå hovedansvaret for, men NTBUR vil være en medarrangør.