Medlemsorganisasjonene

NTBUR er et fellesråd for i alt 40 organisajsoner med barne- og ungdomsaktivitet i Nord- Trøndelag. I tillegg har vi assosierte medlemmer. Under de enkelte grupperingene i venstre marg kan dere lese mer om organisasjonene og hvordan dere kan kontakte dem. Dere kan også trykke på lenken nedenfor for å komme til organisasjonenes hjemmeside. Finner dere ikke oppdatert informasjon, kan du sende en e-post til [email protected] eller ring tlf. 74 11 51 64 / mob.: 906 81 600, så skal vi hjelpe deg.

KRISTELIGE ORGANISASJONER

1. ACTA barn og unge region Trøndelag
2. Det Norske Misjonsselskap barne – og ungdomsorg.
3. Frelsesarmeen, Nordre divisjon
4. Norges KFUK/KFUM, Trøndelag krets (inkl. Namdal krets)
5. Norges Kristelige Student – og Skoleungdomslag *
6. Norsk Luthersk Misjonsssamband – Region Midt 

7. Trøndelag Søndagsskolekrets
8. Ny Generasjon
9. KRIK

SPEIDERORGANISASJONER
10.  Norges KFUK – KFUM Speidere, Trøndelag krets
11.  Norges Speiderforbund, NT krets
12.  Norges Speiderforbund, ST krets

BY – OG BYGDEORGANISASJONER

13.  Inntrøndelag Ungdomssamlag
14.  Naumdøla Ungdomslag
15.  4H Nord Trøndelag
16.  Nord Trøndelag Bygdeungdomslag

POLITISKE ORGANISASJONER

17.  AUF i NT
18.  NT Sosialistisk Ungdom *
19.  NT Unge Høyre *
20.  Nord Trøndelag Unge Venstre *
21.  Senterungdommen i NT

ANDRE ORGANISASJONER

40. BURG
41. HLFU *

KONSULTATIVE ORGANISASJONER

43.  Nord-Trøndelag Teatersamlag
44.  Voksenopplæringsforbundet i NT

* Har ikke egen hjemmeside for fylket